Ten se s výše uvedenou výjimkou skládá ze sněmovny reprezentantů (pro ni se v pěti státech používá označení Shromáždění - Assembly, ve třech pak Sněmovna delegátů - House of Delegates ) a senátu.Connecticut, Delaware, Georgie, Jižní Karolína, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pensylvánie, Rhode Island, Severní Karolína, Virginie které byly před vznikem USA britskými koloniemi.

Jste-li s popisovaným předmětem seznámeni, pomozte doložit uvedená tvrzení doplněním referencí na věrohodné zdroje.Těchto dohromady 51 celků vznikalo různými způsoby.USA tvoří celkem 50 jednotlivých států a 1 federální distrikt.

Některé státy však mají i znak.V době vyhlášení samostatnosti USA z nich existovalo pouze 13 (.